Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Xa Xứ


Em nơi nào, trời có mù sương? 
Cho tôi về thăm lại Tây nguyên 
Những đồi những núi mù sương ấy 
Trắng theo từng cây số nhớ nhung 

Trần Hoài Thư


Đăng nhận xét