Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Chiều Lữ ThứBài Xướng:Chiều Lữ Thứ

Nắng ngủ trên cành dỗ giấc say,
Giục chim về tổ tiễn chân ngày.
Chiều còn bãng lãng trên bờ vắng,
Đêm vội nhá nhem suốt dặm dài.
Lê gót tha hương mờ cát bụi,
Nghe sầu viễn xứ mịt trời mây.
Cho ta xin khói hoàng hôn trước,
Ấp ủ hồn quê thương nhớ đầy.

Quang Tuấn
(Trích Tập Thơ Quê Hương)
***
Bài Họa:Sắc Sắc, Không Không!

Mắc võng mơ màng giấc ngủ say,
Tàng cây mát mẻ xế trưa ngày...
Lang thang đất khách mòn đôi gót,
Lếch thếch tha hương mõi cổ dài.
Bốn mốt năm rồi đầu tóc bạc,
Nửa đời lữ thứ điểm sương mây.
Bể dâu thoáng chốc nhiều thay đổi,
Sắc sắc không không lệ thấm đầy!

Mai Xuân Thanh
***
Bài Họa: Chiều Xuân


(Thương nhớ về Quang Tuấn)

Chiều xuân lặng lẽ giấc vùi say
Tỉnh rượu, nhá nhem thoáng một ngày
Loang loáng lưng trời đôi cánh trắng
Buồn tênh đất khách tháng năm dài
Thả hồn lảng đảng cùng sương khói
Ngước mắt mơ màng với gió mây
Cỡi hạc người đi, heo hút núi
Lầu trơ quạnh quẽ nhớ thương đầy

Mailoc
Cali 5-9-16
***
Bài Cảm Tác: Vườn Xưa

(Từ bài Chiều Lữ Thứ -Tưởng nhớ thầy Quang Tuấn!)

Non bồng một cõi người vui say
Tự tại an nhiên những tháng ngày
Quyến luyến hoài thương lòng tiếc nhớ
Gieo vần xướng họa nối thơ dài
Thầy đi mắt lệ màn mưa bụi
Cỡi hạc về trời với khói mây
Sớm hưởng Thánh Nhan miền vĩnh phúc
Vườn xưa Thơ Thẩn mãi đong đầy\


Kim Oanh

Đăng nhận xét