Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Chúc Mừng Hôn Lễ Con Trai Anh Chị Nhược ThuCHÚC MỪNG HÔN LỄ

Nhận được hồng thiệp
của anh chị Nhược Thu báo tin Lễ Thành Hôn cho con trai :

Tạ Đình Ngự Thức
đẹp duyên cùng Bùi Thị Duyên


Hôn lễ được cử hành
vào lúc 02 :00 pm Ngày Thứ Bảy 07 Tháng 5 năm 2016
tại Thánh Đường Thánh Linh /Holy Spirit / Fountain Valley California
Tiệc cưới sẽ được tổ chức vào 6:00 pm Ngày Thứ Bảy 07 Tháng 5 2016
tại Royal Restaurant, Westminster CA 92683

Xin chung vui & chúc mừng cùng hai họ Tạ & Bùi
Mến chúc tân lang tân giai nhân trọn đời hạnh phúc.

Lưu Anh Tuấn , Trần Việt Hải, Hồng Vũ Lan Nhi,
Lưu Quỳnh Hương, Băng Tâm, Ngọc Quyên, Quách Như Nguyệt, Kim Oanh
Trần Huy Sao, Phạm Hồng Ân, Phan Anh Dũng,Vũ Hữu Trường, Sông Cửu
Dương Viết Điền, Nguyễn Ngọc Tuấn, Khiếu Như Long

Một vài hình ảnh bằng hữu trong
Tiệc cưới con trai anh Nhược Thu May 7th 2016 
at Royal Restaurant Westminster


Khiếu Long

Đăng nhận xét