Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Vời VẽTiếng nhạc vẳng nghe êm đềm
Đời sống vàng úa lênh đênh
Ta nghe lòng mình sóng vỗ
Bồng bềnh nỗi nhớ mông mênh

Chợt đến chợt đi nào biết
Như nắng vàng nhạt bên thềm
Khi ẩn khi hiện....tình chết
Tình như chiếc lá rơi êm

Thiên đường vẽ lên vỡ vụn
Xa xôi cách trở nghìn trùng
Gặp nhau kiếp này thôi nhé
Vẽ vời, vời vẽ tình tôi!

Yêu thương nào đâu có tội
Tình thương chất chứa đong đầy
Yêu thôi chẳng nên nhung nhớ
Thì tình đẹp lắm người ơi...

Như Nguyệt
3 tây tháng Tư, 2016

Đăng nhận xét