Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Quand Les Ans S'additionnent - Chợt Thấy Tuổi GiàQuand Les Ans S'additionnent

Le coin de la rue est deux fois
plus loin qu’auparavant !
Et ils ont ajouté une montée que
je n’avais jamais remarquée.

J’ai dû cesser de courir après l’autobus,
Parce qu’il démarre bien plus vite qu’avant.
Je crois que l’on fait les marches
d'escaliers bien plus hautes
que dans notre temps !

L’hiver le chauffage est beaucoup
moins efficace qu’autrefois!
Et avez-vous remarqué les petits caractères
que les journaux se sont mis à employer?

Les jeunes eux-mêmes ont changé!
ils sont bien plus jeunes que
lorsque j’avais leur âge!
Et d’un autre côté les gens de mon âge
sont bien plus vieux que moi.

L’autre jour je suis tombée sur
une vieille connaissance; elle avait
tellement vieilli qu’elle ne
me reconnaissait pas!

Tout le monde parle si bas qu’on
ne comprend quasiment rien!
On vous fait des vêtements si serrés,
surtout à la taille et aux hanches,
que c’est désagréable!
Je réfléchissais à tout ça
en faisant ma toilette ce matin.
Ils ne font plus d’aussi bons miroirs
qu’il y a 40 ans

(Auteur inconnu)
***
Chợt Thấy Tuổi Già

Khi tháng năm tuổi đời chồng chất
Ra góc phố cũng thật lôi thôi
Con đường, dài thấy gấp đôi
Thêm con dốc, ta tự hồi … biết đâu.

Xe buýt đến, cố mau, chẳng kịp
Nó nhanh, hay tại nhịp bước ta.
Thang lầu như cũng dài ra
Thời ta trước, lầu có mà cao đâu?

Cái lò sưởi, nay hầu cũng tệ!
Mùa đông rồi, trở quẽ hay sao?
Bạn ơi, để ý chút nào :
Báo nay, chữ nghĩa đưa vào, nhỏ hơn!

Mà này, bọn trẻ con giờ thấy,
Trẻ hơn ta thời hãy còn xuân.
Cùng lứa tuổi, đem so phân
Thì xem ra, họ có phần già hơn.

Mấy hôm trước lơn tơn ra phố,
Gặp người quen từ thuở xa xưa,
Mặc ta, chào hỏi đón đưa
Mặt bà ngơ ngác, như chưa biết mình
Thiên hạ nay, cố tình nói sẻ
Dẫu có nghe, nếp tẻ rõ đâu.
Áo quần may mặc cũng rầu,
Áo thì chẹt, quần xỏ hầu chẳng vô.

Tôi suy nghĩ những trò nghịch lý,
Nhân sáng nay, để ý chiếc gương
Gương nay trông chẳng tỏ tường
Bốn mươi năm trước, gương dường tốt hơn 


Danh Hữu thoát dịch

Đăng nhận xét