Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Ngày Mới


Thơ cảm tác từ ảnh: Quên Đi
Hình ảnh: Biện Công Danh
Thơ Tranh: KimOanh

 

Đăng nhận xét