Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Chiều Lữ ThứNắng ngủ trên cành dỗ giấc say,
Giục chim về tổ tiễn chân ngày.
Chiều còn bãng lãng bên bờ vắng,
Đêm vội nhá nhem suốt dặm dài.
Lê gót tha hương mờ cát bụi,
Nghe sầu viễn xứ mịt trời mây.
Cho ta xin khói hoàng hôn trước,
Ấp ủ hồn quê thương nhớ đầy.

Quang Tuấn
(Trích Tập Thơ Quê Hương của Quang Tuấn - Trang 17 )


Đăng nhận xét