Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Sinh Nhật 64 - Nguyễn Đắc ThắngNgày sinh lại đến thảo ra gì?
Trí tưởng như chừng đã cạn đi?
Cảm ngại ngùng xưng đờ tiếng lão
Buồn vơ vẩn nghiệm nét đông thì*
Hàng U cổ hiếm dần thêm bội
Ngưỡng lục nay nhiều để thích nghi
Mắt tỏ thần an cầu hữu dụng
Men đời ấp ủ tạo vần thi!

Nguyễn Đắc Thắng
4/4/1954
* Mượn cụm từ “xuân thì” để dẫn ý. “Xuân thì” là (sức) đang trưởng thành. “Đông thì” đối lại là (sức) đang lão hóa.
***
Kim Phượng xin gửi bài họa chúc mừng Sinh Nhật 64 của anh.
Chúc anh luôn tươi vui để men đời ấp ủ tạo vần thi ...cho Vườn Thơ Thẩn.

Mừng Sinh Nhật

Nhộn nhịp Vườn thơ bởi cớ gì
À ra sinh nhật gắng mau đi
Rượu mừng thi hữu dù cao tuổi
Phúc chúc hồn thơ vẫn dậy thì
Ai đó ngại già khi thú thiệt
Lời đây khen trẻ chớ đa nghi
Con tim cằn cỗi còn rung động
Giấy trắng xiêu lòng đón Cổ thi

Kim Phượng
***Sinh Nhật Vui Đi Anh Thắng Ơi!

Sinh nhật vui đi....nghĩ ngợi gì?
Bao nhiêu phiền muộn,quẳng lo đi!
Già đâu? sáu bốn chưa già hẳn
Đúng thấy! hồn thơ vẫn đúng thì
Bánh mứt bày ra cho trọn bộ
Nến hoa cho đủ lễ cùng nghi
Nhờ mail MAI gởi lời thân chúc
Đắc Thắng an vui xướng họa thi

Lý Lệ MAI
4/4 2016
***

Thơ Chúc Sinh Nhật Vội Vàng

(Mừng s/n 4/4/2016 bạn thơ Nguyễn Đắc Thắng)

Cận quá rồi đây....viết những gì?
Bạn thơ sinh nhật....lại quên đi!
Bây giờ mượn tạm vần ghi lại
Chớ biết vay đâu để kịp thì!
Đắc Thắng, tôi mừng anh sáu bốn
Song Quang kính cẩn chớ đa nghi
Bó hoa ảo ảnh nhờ mail gởi
Bài họa vội vàng lắm lổi thi

Song Quang  

Đăng nhận xét