Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Cứ Như Người Xa Lạ - Thơ Hồng Thúy, Phổ Nhạc Nguyễn Hữu Tân


Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hoà âm: Đặng Vương Quân

Ca sĩ: Tâm Thư
PPS: DVB


Đăng nhận xét