Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Trái Sầu - Thơ Đặng Hoàng Sơn - Nhạc Mai Đằng - Tấn Thịnh.

( Tặng Đỗ Hữu Tài )


Thơ Đặng Hoàng Sơn
Nhạc Mai Đằng
Hòa âm Đỗ Hải
Ca sĩ Tấn Thịnh,
Video Hạt Bụi Vi Trần.


Đăng nhận xét