Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Người Về


Người về trăng ửng trên cao
Áo hoa khép muộn rằm vào ngẩn ngơ
Người về lá rụng câu thơ
Vai nghiêng lục bát đôi bờ thênh thang
Người về sót lại dung nhan
Người về hơi ấm muộn màng quẩn quanh
Ai xưa chém tướng đoạt thành
Ta lang bang chỉ buồn manh áo nhầu
Người về trăng ửng trên cao
Áo hoa khép muộn rằm vào có hay
Ta đang chiết nhánh tình này
Mai sau vườn sẽ nở đầy áo hoa

Lâm Hảo Khôi
Đăng nhận xét