Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Tôi Gởi Hồn Tôi Xuống Hạ Nguồn
Chiều đã vươn vai buồn đã rớt
mây còn thả nổi qủa cầu bay
bên kia biên giới nhà thưa thớt
cây tuổi còn xanh đứng thở dài

Ốc đảo hoang vu rẽ mấy chiều?
dòng xuôi hũu ngạn có Ai Lao
nghe trong đất Thái sương đùn núi
vườn tược lên hoa ruộng thắm màu

Đứng cạnh sông dài bước lãng du
quê xa vằng vặc những sa mù
đá non trong nỗi sầu ôm cát
là thấy trường giang chẳng bến bờ

Đò thả xuôi và sẽ ngược dòng
vốc tay hôn nước, nước Mékong
với tôi thân thể mang hồn nước
mang tấm tình riêng để nối chung

Hôm nay triều nước xuôi lười biếng
tôi gởi hồn tôi xuống hạ nguồn…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Tam Giác Vàng ở Chiang Rai-Thái Lan
Bangkok- Thái-Lan-Nov 16- 15- 1H10’pm

Đăng nhận xét