Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Vô Đề - Lưu Trường KhanhVô Đề
Lưu Trường Khanh (709 - 780)


Tình xuyên vĩnh lộ hà cực
Lạc nhật cô chu giải huề
Điểu hướng bình vu viễn cận
Thân tùy lưu thủy đông tê
Bạch vân thiên lý vạn lý
Minh nguyệt tiền khê hậu khê
Trù trướng Trường Sa trích khứ
Giang đầm phương thảo thê thê

Dịch Xuôi: Một Bài Thơ Không Đề


Sông tạnh đường dài vô tận
Trời chiều, lẻ loi một con thuyền nhỏ buông neo trôi
Chim bay tìm bãi cỏ xa gần ngủ đỗ
Người đi phó mặc cho dòng nước lênh đênh
Mây trắng ngàn dặm vạn dặm
Trăng sáng khe trước khe sau
Đường đến Trường Sa lưu đầy ảm đạm
Đầm sông cỏ mọc ngút ngàn

Vô Đề

Sông tạnh xa trông vời vợi 
Thuyền chiều neo thả mông mênh.
Chim tìm đồng cỏ xớn xác ,
Người theo con nước lênh đênh 
Mây trắng, ngàn dặm, vạn dặm 
Trăng vàng, khe trước, khe sau 
Đường đến đất trích buồn tủi 
Đầm cỏ hoang vu ngập đầu.


Phạm Khắc Trí
***
Không Đề

Sông nước lặng, đường xa thăm thẳm 
Con thuyền đơn, ác lặn, tháo dây 
Đồng xa chim chóc lượn bay 
Theo dòng nước cuốn, đông tây người về 
Mây muôn dặm lê thê trắng xoá 
Khe đông đoài trăng tỏa mông lung 
Trường Sa chua xót vô cùng 
Cỏ thơm bát ngát xanh um sông đầm 

Mailoc phỏng dịch

Đăng nhận xét