Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Cà Phê Paris - Thơ: Khiếu Long - Nhạc VVT - Hoà Âm Đỗ HảiThơ: Khiếu Long 
Nhạc: VVT 
Hoà Âm: Đỗ Hải
Tiếng Hát: Quốc Duy

Đăng nhận xét