Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Tam Niên Biệt 三年别 - Bạch Cư Dị

Trong Kinh Thi, có bài thơ Thái Cát, một bài thơ nói đến tình yêu đương khắng khít của đôi tình nhân, đôi vợ chồng không muốn xa nhau dù chỉ một ngày mà cứ ngỡ là đăng đẳng. Tam niên biệt của Bạch Cư Dị? (Đỗ Mục?) cũng dựa vào ý của bài thơ Thái Cát nầy chăng?

  
Tam Niên Biệt
           Bạch Cư Dị 

       三年别

悠悠一別已三年,
相望相思明月天。
腸斷青天望明月,
彆來三十六回圓
             白居易

Du du nhất biệt dĩ tam niên,
Tương vọng tương tư minh nguyệt thiên.
Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt,
Biệt lai tam thập lục hồi viên.

Dịch nghĩa :Ba Năm Xa Cách

Một lần chia xa thấm thoát đã ba năm 
Chờ đợi khi trời sáng trăng càng nhớ nhau.
Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời xanh buồn đứt ruột. 
Xa nhau đến nay đã ba mươi sáu lượt trăng lại tròn.
 
Dịch thơ
1/
Một lần ly biệt ngót ba năm.
Trăng sáng càng thêm nỗi nhớ thầm.
Ruột thắt nhìn trời trăng tỏa sáng.
Ba mươi sáu lượt ánh trăng rằm.


  2/
Chia tay dằng dặc ba năm dài.
Trăng sáng xui lòng ngóng đợi ai. 

Trăng tỏ trời trong thêm xót dạ.
Đã ba sáu bận ánh trăng xoay  


Quên Đi

Các Bài Thơ Dịch Khác:

1)Ba Năm Tạm Biệt
Ba năm tạm biệt ngỡ nằm mơ,
Trăng tỏ nhớ thương vẫn đợi chờ.
Vầng nguyệt trời xanh buồn đứt ruột,
Ba mươi sáu bận ánh trăng mờ!.

2)Ba Năm Vẫn Đợi
Thoi đưa thấm thoát đã tam niên,
Thấp thỏm trông trăng nhớ bạn hiền.
Vằng vặc trời thanh buồn biết mấy,
Ba mươi sáu nguyệt hiện niềm riêng!

3)Ba Năm Xa Cách
Đằng đẵng ba năm tạm biệt nhau,
Tương tư đôi bạn ánh trăng nhàu.
Đau lòng vầng nguyệt mơ hình bóng,
Băm sáu ngày rằm thấy cũng mau!

Mai Xuân Thanh
***
Ba Năm Biền Biệt
(1)
Xa nhau đăng đẳng đã ba năm ,
Ôm mối tương tư dưới nguyệt rằm.
Trăng sáng trời xanh càng đứt ruột,
Mỏi mòn băm sáu độ tròn trăng!
(2)
Ly biệt nhau ba năm thăm thẳm,
Ôm tương tư lặng ngắm trăng ngà .
Trời xanh trăng sáng xót xa,
Mỏi mòn băm sáu độ đà tròn trăng!

Mailoc phỏng dịch
*** 
Ba Năm Cách Biệt

Chia tay thoắt đã trãi ba thu,
Cùng ngóng cùng trông bóng nguyệt mù.
Ruột đứt trời xanh trăng vẫn tỏ,
Ba mươi sáu lượt sáng rồi lu!!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Ba năm Xa Cách
1-
Thấm thoát ba năm dài cách xa
Chờ trăng càng nhớ nhớ người ta
Ruột se mỗi độ trời trăng tỏ
Đếm nguyệt ba mươi sáu lượt qua

2-
Ba năm đằng đẳng trôi qua
Đợi chờ dõi bóng trăng ngà nhớ nhau
Trời trong trăng tỏ ruột đau
Trăng treo băm sáu đổi trao khuyết tròn

Kim Phượng
***
Ba Năm Xa Cách

Xa nhau thấm thoát đã ba năm
Tưởng nhớ bên trời dưới ánh trăng
Trăng sáng trời trong buồn đứt ruột
Chừng băm sáu nguyệt bóng tròn giăng.

Nguyễn Đắc Thắng
***
Ba năm xa cách 

Dằng dặc, chia tay, năm đã ba, 
Hôm nào trăng sáng, nhớ đôi ta. 
Thắt lòng, trời đẹp, nom trăng sáng  
Băm sáu tròn trăng, ta cách xa 

Danh Hữu dịch 
  
Đăng nhận xét