Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Ngày Cuối Bên NhauGiờ chia tay đã cận kề
Nghe đau thắt ruột nghe tê điếng lòng
Mai người đi có về không
Hay làm hạt bụi phiêu bồng về đâu
Nhân sinh một cõi nhiệm mầu
Đến đi còn mất mong cầu được sao
Cầm bằng như giấc chiêm bao
Thấy ta một thoáng lao xao chốn này
Vui buồn chợt như bóng mây mây
Cõi an nhiên vẫn còn đầy tâm ta

Khánh Hà

Đăng nhận xét