Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Mây Của Ta Ơi!


Mây của ta ơi! Mây ở đâu
Mây áo trinh nguyên thuở ban đầu
Mây giăng tơ mộng đêm dần muộn
Ta dệt ái tình kiếp tằm dâu

Mây của ta ơi! Ta ngấm lạnh
Mây hững hờ tình chạnh thương đau
Mây thấu đêm nay ta run rẫy
Mây hỡi! Thương người ôi xiết bao

Kim Oanh

Đăng nhận xét