Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Ngắm Trăng LênNgắm ánh trăng lên đẹp ngẩn lòng
Cơ huyền diệu tỏa nước hồ trong
Màu đen phủ suốt màn đêm thẳm
Ánh đỏ dàn phơi dải lụa hồng
Cánh sóng nhấp nhô cài bóng nguyệt
Cành khô điểm xuyết bật nền phông
Chừng như gió thổi hồn lay động
Giữa khoảng thâm u hiện sắc vồng!

Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét