Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Ta Sẽ Về Thôi


Năm tháng luân lưu - vòng tuế nguyệt
Thắm thoát thời gian tựa gió trời
Mây xa trôi mãi về đâu đó
Có thấy mảnh hồn tôi đánh rơi ?

Tháng tư.
Rồi lại tháng tư qua
Vẫn nhớ làng quê
Nhớ góc nhà
Nhớ người đang đợi bên song cửa
Mắt dõi phương trời
... xa - rất xa.

Ta sẽ về thôi - yêu dấu ơi!
Để dòng lệ ấm chẳng còn rơi
Mảnh trăng non khuyết như đầy lại
Ưu ái trao nhau một khoảng trời...


TiCa Nguyễn Xuân Hòa