Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Tạp Ngâm Kỳ 2 雜吟其二 - Nguyễn Du


雜吟其二 Tạp Ngâm Kỳ 2

龍尾江頭屋一間         Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian,
幽居愁極忽知歡         U cư sầu cực hốt tri hoan.
達人心境光如月         Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt,
處士門前青者山         Xử sĩ môn tiền thanh giả san.
枕畔束書扶病骨         Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt.
燈前斗酒起衰顏         Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan.
灶頭終日無煙火         Táo đầu chung nhật vô yên hoả,
窗外黃花秀可餐。     Song ngoại hoàng hoa tú khả xan.

                    阮攸         Nguyễn Du

Dịch nghĩa:

Đầu sông Long Vĩ có một căn nhà,
Người ẩn ở đó đang buồn cực độ, bỗng trong lòng thấy vui.
Cõi lòng người khoáng đạt, sáng tỏ như vầng trăng,
Trước cửa nhà xử sĩ toàn là núi xanh.
Cạnh gối, có chồng sách đỡ tấm thân bệnh tật,
Trước đèn, uống chén rượu cho sắc mặt tiều tuỵ tươi tỉnh lên.
Suốt ngày, bếp không đỏ lửa,
Ngoài cửa sổ, đoá cúc vàng tươi tốt có thể ăn được.

Dịch Thơ:

Đầu Long Vĩ một gian nhà lá
Ẩn cư buồn bỗng hóa vui sao
Cõi lòng thanh thoát nguyệt lào
Trước nhà xử sĩ núi cao xanh màu
Gối đầu sách, đỡ đau xương cốt
Rượu bên đèn mặt tốt tươi da
Lạnh tanh bếp núc ngày qua
No lòng đỡ bữa hoàng hoa hiên ngoài


Mailoc
***
Các Bài Dịch Khác:

Ẩn Cư Đầu Sông Long Vĩ

Long Vĩ đầu sông một mái nhà,
Buồn hiu ẩn sĩ bỗng vui à !
Như trăng tỏ rạng lòng thanh thản,
Tợ núi cao xanh trước cửa ta.
Xương cốt ê chề nên gối sách,
Rượu ngon đèn sáng mặt hồng da.
Bếp sao lạnh ngắt ngày không lửa,
Đại đóa vàng song đỡ dạ qua !


Mai Xuân Thanh
***
Long Vĩ đầu sông, một mái nhà
Người đang buồn khổ bỗng vui ra
Trong lòng rạng rỡ trăng bừng sáng
Trước cửa xanh ngời núi trải xa
Lưng mỏi, sách kê làm gối dựa
Sắc suy, rượu uống để tươi da
Suốt ngày bếp lạnh không mồi lửa
Khóm cúc ngoài sân lót dạ qua.


Phương Hà phỏng dịch
***
Đầu sông Long Vỹ nhà một mái
Đang buồn ở ẩn lại vui khan
Hiểu thông lòng tựa trăng ngàn
Trước thềm kẻ học rở ràng non xanh
Đau lưng sách chất quanh đỡ mỏi
Mượn rượu nồng mặt khỏi sắc phai
Bếp kia chẳng lửa suốt ngày
Cúc vàng ngoài cửa ăn ngay no lòng


Quên Đi
***
Tạp Ngâm Kỳ 2

Long Vĩ đầu sông một mái tranh
Kẻ buồn ở ẩn chợt vui nhanh
Người thông hiểu lý dường trăng tỏ
Hiền sĩ quanh nhà tợ núi xanh
Kê sách ngã lưng hòng đỡ mỏi
Cạn ly mượn rượu ngó an lành
Tàn tro bếp rụi cần chi nhóm
Hoa cúc no lòng dẫu lạnh tanh


Kim Phượng

Đăng nhận xét