Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Tiễn Đưa


Cung kiếm một đời ngang dọc mãi
Quê người nuôi hận mất quê hương
Quán trọ nghe mưa sầu chất ngất
Hồn thiêng sông núi giục lên đường

Ta tiễn đưa người qua bến sông
Đìu hiu con nước vẫn xuôi giòng
Lưu lạc mới hay niềm hạnh ngộ
Người đi sương trắng cũng mênh mông

Bên rừng khách lặng nghe chim hót
Một trời chia biệt cũng xôn xao
Người đi ngựa trắng mờ sau núi
Chiến bào xanh mộng ước mai sau

Có một bình minh ở dưới kia
Thanh bình tô thắm nẻo sơn khê
Người có băng mình trong gió sớm
Hồ - cừu- y có đẫm sương khuya
Ta về cúi mặt nghe xa xót
Dặm trường đâu mái lá ngăn che.

Thụy Khanh
Paris 30-5-83
(Trích tuyển tập Quê Hương Ngàn Dặm II - Anh Vân thực hiện)

Đăng nhận xét