Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Xuân Mỏi Mòn - Thơ Kim Phượng - Phổ nhạc Ân Nguyễn

Kính dâng Hương Linh Bác. Kính tặng chị Kim Phượng 2016Thơ: Kim Phượng
Phổ Nhạc, Đàn& Hát: Nguyễn Đức Tri Ân

Đăng nhận xét