Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Sớ Táo Quân Xuân Bính Thân 2016 - Mai Xuân Thanh
Kim nhật hăm ba,                   
Tháng chạp Ất Mùi.                 
Thần Táo Trang nhà,
Long Hồ Vĩnh Long.
Cuối năm thông lệ,
Tạm gọi Vườn ta.
Anh em tứ hải,
Góp ý vân vân...
Nay nhờ Táo Quân,
Áo rộng chưa quần,
Mang hia đội mũ,
Táo bà nhắn nhủ,
Đi nhanh lẹ về.
Đừng có cà kê,
Ngồi lê ăn phở.
Vợ đang trăn trở,
Cơm nguội nhà ta.
Chớ nên bậy bạ,
Dặn dò chí lý.
Đồng ý (cái mà) đồng ý!
Nghe dặn "gìn vàng".
Táo ông cũng ngoan,
Nhìn lên liếc dọc,
Chẳng dại rẻ ngang,
Thương vợ nồng nàn.
Nể nang người Việt,
Xướng họa thành thiệt,
Thần Táo liền bay,
Lên Trời báo cáo:
Tâu lên Ngọc Đế,
Việc dưới dương thế,
Suốt năm Dê Mùi,
Tạm gọi an vui.
Kim Oanh Thư Ký,
Kịp kỳ có lý,
Anh chị thỏa lòng.
Thầy Cô ước mong.
Thơ hay cảm tác,
Diễn ngâm ca nhạc.
Hình ảnh xưa nay,
Nghệ thuật trình bày:
Nhiều bài minh họa,
Thất ngôn ý lạ,
Lục bát văn hoa,
Niêm luật tinh thông,
Góp sức chung lòng.
Tươi vui đẹp khỏe,
Hài hòa già trẻ.
Cầu xin hạnh phúc,
Đời sống sung túc,
Thú vị tự do,
Thoải mái ấm no,
Văn chương bản sắc.
Trăng soi vằng vặc
Tình cảm yêu thương
Lễ phép khiêm nhường,
Thông minh chăm chỉ,
Đồng hương hoan hỉ,
Cùng góp một tay.
Đoàn kết trong ngoài,
Vươn lên phía trước,
Cùng chung một nước
Thượng Đế cao minh,
Thấu rõ sự tình,
Toàn Ban Biên Khảo,
Câu đối cổ thi.
Cộng tác viên chi.
Hình ảnh lễ hội,
Sưu tầm quốc nội,
Cổ tích, xưa nay.
Nghệ thuật trình bày,
Nhiều bài minh họa,
Thơ hay ý lạ.
Muôn tâu Ngọc Hoàng,
Bệ kiến Thiên Nhan,
Trước thềm Đê Phủ,
Nước trời phong phú
Vạn tuế Thiên Triều
Trang nhà thương nhiều,
Hanh thông mọi sự,
Văn thơ đủ thứ,
Hoài niệm quê hương
Ôn cố niềm thương
Tiền hiền ngưỡng vọng,
Cư dân yêu nước,
Con đường phía trước,
Vững bước tiến lên,
Đường rộng mông mênh.
Thượng Đế phò hộ,
Mừng hơn pháo nổ,
Long Hồ Vĩnh Long,
Blogspost một lòng.
Kho tàng văn hóa,
Tinh hoa cổ học,
Với những Ông Đồ.
Bút pháp điểm tô,
Văn chương chữ nghĩa,
Khắp nơi tứ phía,
Bày tỏ mến mộ,
Nhiều người ủng hộ,
Thượng Đế chứng tri.
Biên Tập duy trì,
Thơ tranh tuyệt hảo
Công phu sáng tạo
Thiên ân Địa huệ,
Táo quân thông tuệ,
Dâng sớ tấu trình,
Mọi điều phân minh.
Thiên triều Thượng Đế
Ngọc Hoàng khâm thử.
Trời ban hả hê...
Rượu mới lãnh về.
Cùng nhau tự thưởng,
Ra chiều vui sướng,
Một ly uống vào.
Hai ly không sao.
Chạm cốc (cái mà) chạm cốc!
Bái biệt kính chào!

Mai Xuân Thanh phụng soạn
Ngày 16 tháng 01 năm 2016
Đăng nhận xét