Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

À Xuân...


Bài Thơ Xướng
À Xuân...

Rượu thịt nơi đây hẳn quá thừa
Hỏi nhe chừng ấy đủ hay chưa?
Lá đầy trước ngõ chờ hong nắng
Em lạnh bên kia đứng hứng mưa
Ai nhỉ cùng ai vui cạn chén?
Bạn ư với bạn hẹn giao mùa
Còn ta bó gối nhìn sương tuyết,
Phải Khỉ đó a,sao chẳng thưa?

Thái Huy,
***
Bài Thơ Họa:
Xuân Lại Về

Từ độ xuân xưa kiếp sống thừa,
Bốn mươi mốt lượt Tết qua chưa...
Yêu ai dạo ấy chờ mong mi,
Mến khách thuở nào đợi dưới mưa.
Lỗi hẹn đôi ta xa cách mấy,
Quên sao lẻ bạn dở dang mùa.
Xuân về trở lại thăm quê cũ,
Người đó ta đây chẳng dám thưa!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 11 tháng 01 năm 2016


***
Ơi Xuân!

Thưởng xuân nào đủ nói chi thừa
Đôi lúc mơ màng xuân đến chưa
Chả lẻ xuân còn đang đợi gió
Hay là xuân chậm bởi vì mưa
Lây quây lòng chỉ chờ xuân đến
Lẩn quẩn mong xuân sớm ngự mùa
Cũng bởi tín đồ xuân mới thế
Yêu xuân nên chẳng ngại lời thưa.

Quên Đi

Đăng nhận xét