Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Chén Trà Tháng Chạp


Cám ơn em một nhúm trà
Đời ta chén đắng bỗng đà thơm hương

Cám ơn em miếng mứt gừng
Ta cay như thể chưa từng được cay
Cám ơn vườn nở cành mai
Sân sau tháng chạp hiên ngoài lá reo...


Lâm Hảo Khôi

Đăng nhận xét