Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Mơ XuânBài Xướng: Mơ Xuân

Trăm hoa đua thắm rộ ngoài sân
Yểu điệu Nàng Xuân dạo cảnh trần
Lan cúc đào mai khoe sắc mộng
Xanh vàng đỏ tím điểm tô thân
Chàng dê tết trước còn ngơ ngẩn
Chú khỉ năm nay hẳn thất thần
Ta đắm Nàng Xuân hay luyến nhớ
Vì trang kỷ niệm đẹp vô ngần.


Quên Đi

 ***
Bài Họa: Xuân Mơ

Gió về và én lượn quanh sân
Tin báo niềm vui ngập cõi trần
Từ bác nông phu thời vững dạ
Tới anh chiến sĩ đã bình thân
Đón xuân pháo nổ đều tan xác
Mừng tết lân chao tựa xuất thần
Xin chúc nhà nhà tràn hạnh phúc
Mơ nay đã đến thật trong ngần.

Thái Huy

Đăng nhận xét