Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Những Câu Đối Vui Xuân Bính Thân - Nguyễn Gia Khanh&Vườn Thơ ThẩnVế Xuất & Đối: Nguyễn Gia Khanh, Phương Hà, Quên Đi, 
                           Nguyễn Đắc Thắng, Mai Xuân Thanh, Đỗ Chiêu Đức
Trình Bày:       Kim Oanh

Đăng nhận xét