Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Vịnh Bính Thân 2016Bài Thơ Xướng:
Vịnh Bính Thân 2016


Đứng hàng thứ chín thuộc chi Thân,
Đại Thánh Tề Thiên giáng xuống trần.
Ấn Độ khỉ thần phò thánh đế,
Hoa Kỳ vượn chúa lụy giai nhân.
Tâm viên ý mã khôn an trụ,
Ruột đứt lòng sầu khó giải phân.
Cây ngã hồ tôn đi tứ tán,
Thái bình vui hưởng lấy chi cân!

Đỗ Chiêu Đức
***
Các Bài Thơ Hoạ:
Hãnh Diện Tuổi Thân


(Tặng những người tuổi Thân ) (*)

Sao phải ngậm ngùi ta tuổi Thân ?
Mười hai con giáp ở dương trần
Khôn lanh nhất hạng là anh khỉ

Giống hệt loài người ấy dã nhân
Mặt mũi khôi ngô tròn chín bậc
Dáng hình thon gọn vẹn mười phân
Trí mưu vượt trội so cầm thú
Tình cảm bầy đàn không dễ cân!

Phương Hà
(*) Ca dao tục ngữ có câu:
" Người ta tuổi ngọ tuổi mùi
Riêng tôi lại phải ngậm ngùi tuổi thân "

***
Bạch Viên Tôn Các


Năm Ất Mùi qua đến Bính Thân
Nhớ xưa nàng khỉ bén duyên trần
Kiếp Tiên mắc đoạ mang hình thú
Cửa Phật tu hành hoá mỹ nhân
Nhan sắc Bạch Viên đâu dễ sánh
Danh tài Tôn Các khó bì phân
Trai thanh gái lịch nên chồng vợ
Dẫu tục và tiên vẫn xứng cân.

Quên Đi
***
Khỉ Thân!

Thân khỉ trong rừng có khỉ thân!
Trần ai phủ miết tóc ai trần!
Rủi may chỉ tính trung bình cộng
Lỗ lã luôn chồng cấp số nhân
Mộc Đức xuôi dòng đang tiệm cận
La Hầu xỏ lá bỗng ly phân
Nhiều khi muốn xách mình đem bán
Khổ nỗi xác phàm chả đủ cân!

Cao Linh Tử
10/12/2015
***
Tủi Thân Tự Hoạ

Suy tính phận mình cũng tủi thân
Sinh ra sống giữa cõi hồng trần
Lọt lòng,cha mẹ đà ly tán (vì chiến tranh)
Khôn lớn,nương nhờ kẻ nghĩa nhân
Bương chải vào đời đành tự lập
Học hành trễ nãi khó tranh phânBính Thân sắp đến già thêm tuổi
Đạo lý làm người nghĩ khó cân

Song Quang***
Thân...Tôi

Mở mắt Giáp Thân nay Bính Thân
Bảy hai tuổi trọn giữa dương trần
Trải nhiều sóng gió - tuồng tro bụi
Chuốc lắm đa đoan-phận thế nhân
Ngước mặt nhìn đời than mất gốc
Dang tay nhớ bạn cảnh chia phân
Làm sao dây nhỉ tìm an lạc?
Bởi lẽ Vui, Buồn lệch cán cân.

Thái Huy,12-09-15
***
Xuân 2016

Chẳng biết làm gì để định thân
Từ khi lãnh lệnh đến dương trần
Dòng đời cuốn bốc chơi trò khỉ
Sự thế căng đày bức thảo nhân
Lý tưởng - niềm tin luôn khuấy động
Tình yêu - hận oán vẫn chờ phân
Mùa xuân hợp diễn trường ca khúc
Vũ điệu quay cuồng rất khó cân!

Nguyễn Đắc Thắng
20151210
***
"Khỉ Thân"- Bính Thân 2016

Mãn nhiệm Dê xồm - Khỉ lại Thân,
Khôn lanh nhảy nhót ở dương trần.
Phát tài hạnh phúc quanh năm đủ,
Cung hỉ chúc mừng khắp thế nhân.
Gái sắc trai tài xuân mãn ý,
Nam thanh nữ tú đẹp mười phân.
Hai ngàn mười sáu, Thân chào đón,
Khỉ mới lên ngôi thấy nặng cân...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 09 tháng 12 năm 2015
***
Thân…Tôi

Mở mắt Giáp Thân nay Bính Thân
Bảy hai tuổi trọn giữa dương trần
Trải nhiều sóng gío-tuồng tro bụi
Chuốc lắm đa đoan-phận thế nhân
Ngước mặt nhìn đời than mất gốc
Dang tay nhớ bạn cảnh chia phân
Làm sao dây nhỉ tìm an lạc?
Bởi lẽ Vui,Buồn lệch cán cân.

Thái Huy
12-09-15

Đăng nhận xét