Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Này Em


Này em giữa những hạt mưa
Giữa hai nốt nhạc là vừa mất nhau
Giữa ngày nắng thấy chiêm bao
Giữa đêm là những vì sao xa người
So vai viết lại chuyện đời
Tay run nốt nhạc đau lời thủy chung
Này em cây đang mùa xuân
Giữa xanh lá biếc có lòng phôi pha
Này em giữa những hạt mưa
Là rơi nốt nhạc mới vừa tặng nhau
Giữa hai là một tình sầu
Ngó nhau con mắt còn sâu nỗi buồn


Lâm Hảo Khôi

Đăng nhận xét