Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Táo Ông Ý Kiến - Vườn Thơ Thẩn

Táo Ông Ý Kiến 

Nhân vào tháng Chạp bữa hăm ba
Thượng giới Táo tâu việc chủ nhà
Tam quốc vòng vo cho có lệ
Đôi điều ấm ức phải nêu ra
Ngọc Hoàng ngài có nhiều Vương Mẫu
Hai Táo tui đây chỉ một Bà
Trong bếp từ nay xin đổi lại
Bà hai Ông một hết giành la...

Quên Đi
***
Táo Ông, Táo BàHăm ba tháng chạp chẳng bao xa,
Tiễn Táo Ông đi, ở lại nhà.
Cơm nước vững vàng giao Bếp Phó,
Thức ăn chu đáo dọn bàn ra.
Xưa nay quán xuyến con em khỏe,
Hiện đại tóm thâu chỉ mấy bà.
Thay đổi đảm đang thêm nội trợ,
Quản gia phục vụ đủ ai la...

Mai Xuân Thanh
***
Vịnh Táo ThầnTội nghiệp bao đời chỉ có ba
Không con không cháu cũng không nhà
Thun đầu đội đít nồi đun nấu
Rút cổ khum lưng đất nắn ra
Ngộ nghĩnh hai chày chung một cối
Còn hơn sáu viện cả trăm bà
Hàng năm cúng tiễn mà không rước
Tự động quay về chứ chẳng la!

Cao Linh Tử
21/1/2016
***
Táo Bà Hồi Đáp
( Hoán vận )


Các vị quan to trấn bếp nhà
Vững vàng chân vạc thế chia ba
Môt chàng hai thiếp : luôn ăn véo!
Hai gã một nàng: khỏỉ bị la
Ổn định muôn đời nay vẫn thế
Đổi thay phút chốc chỉ phiền ra
Chỉ huy nội trợ ai hơn nữ
Quán xuyến ngoài trong chỉ có bà!

Phương Hà

***
Táo Vườn Thơ Thẩn
Tháng Chạp hai mươi lại cộng ba,
Về Trời Táo giả biệt vườn nhà.
Mỗi năm mỗi độ làm thơ tấu,
Từng tháng từng ngày viết sớ ra.
Thơ Thẩn vườn thơ nhiều khứa lão,
Họa vần xướng họa lắm cô bà
Ba trăm sáu chục ngày moi óc,
Niêm luật trắc bằng chẳng dám la!

Đỗ Chiêu Đức
***
Loạn Nhà Táo
(Họa nương vận)


Nương nương chồng lấy ít khi ba…
Còn Táo tam tiên trụ một nhà
Chuyện ấy phần nam thời dễ tính
Trò này phái nữ khó suy ra
Quên Đi cắc cớ trêu cô bác
Thái Mỗ ngông nghênh chọc quí bà
Thơ Thần Vườn thơ mong khởi sắc
Ngọc Hoàng thấy thế cũng không la

Thái Huy
Jan-21-16
***
Chuyện Táo "Tào Lao"

Hai khứa một nường ...quả đúng ba!
Thế mà vui sống ở chung nhà
Khéo khen gia đạo cùng yên ấm
Chả trách nhân gian dám nói ra (nhiều chuyện)
Do bởi...chồng ngoan do mấy lão
Tại vì....vợ giỏi tại tài bà
Hăm ba tháng chap về tâu rỗi
Chuyện Táo "tào lao" ..Thượng Đế la

Song Quang

Đăng nhận xét