Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Táo Ông Ý Kiến - Loạn Nhà Táo


Thơ: Thái Huy & Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét