Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Bánh Chưng Bánh TétKhông khí cuối năm rộn rã xuân,

Hăm ba tháng chạp thấy mau gần.
Tiễn đưa ông Táo về dâng sớ,
Rước tổ tiên vào pháo nổ rân...
Chú bác họ hàng vui đón Tết,
Bà con thân thuộc xóm thôn lân.
Bánh chưng bánh tét thùng cao rộng,
Bên bếp lửa hồng nấu giữa sân...

Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 01 năm 2016

Đăng nhận xét