Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Sớ Táo Quân Xuân Bính Thìn 2016 - Kim Phượng
Dạ...dạ...!
Bẩm tấu Ngọc Hoàng
Thần Táo Kim Phượng
Tài lọt không lương
Cho chủ Oanh Đức
Lời thật báo cáo
Sự việc trần gian
Bạo phổi bạo gan
Solex thần phóng
Khắp mọi nẻo đàng
Chả ngán một ai
Lái xe buông tay
Nhanh chụp lấy tin
Vượt qua đèn đỏ
Đèn đỏ...cái mà đèn đỏ
Từ ngõ âm u
Cánh sát xông ra
Tà tà biên phạt
Ngọc Hoàng thứ tha
Thần xin kể tiếp
Bẩm, tròn năm qua
Dân tình khốn đốn
Chẳng được an hòa
Bọn trẻ kêu ca
“ Học tài thi phận”
Riêng phần Trang nhà
Long Hồ đất Vĩnh
Rộ nở trăm hoa
Nhân tài Xướng Hoạ
Phỏng dịch Cổ Thi
Thiệt là thi vị
Lời thơ ngọt ngào
Ý thơ hết sẩy
Quay quần Quý Thầy
Cùng các Bằng hữu
Sáng tác ào ào
Thần luôn bao chót
Đôi khi thần “lọt”
Thơ họa chẳng xong
Nước mắt ròng ròng
Dịch thơ không nổi
Không nổi...cái mà không nổi...
Thật lòng mà nói
Gia nhập Vườn Thơ
Suốt ngày thơ thẩn
Nhưng mà tinh tấn
Trội hẳn ngày xưa
Nói sao cho vừa
Ân tình mang nặng
Bạn thơ dìu dắt
Tập tễnh bước đi
Vào Vườn Thơ Thẩn
Đấy lời phân trần
Đến giờ từ biệt
Thần Táo bái bai
Ý mà thú thực
Hết tiền đổ xăng
Trở về hạ giới
Ngọc Hoàng ơi hỡi
Lì xì chút đỉnh
Thỉnh an Ngọc Hoàng
Năm Mới kiết tường
Kiết tường ...cái mà kiết tường...

Thần Táo Kim Phượng
Xuân Bính Thân 2016
Đăng nhận xét