Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Đề Bình Dương Quận Phần Kiều Biên Liễu Thụ 題平陽郡汾橋邊柳樹 - Sầm Tham


Đề Bình Dương Quận Phần Kiều Biên Liễu Thụ
題平陽郡汾橋邊柳樹


此地曾居住,
今來宛似歸。
可憐汾上柳,
相見也依依。

Thử địa tằng cư trú
Kim niên uyển tự quy
Khả liên Phần thượng liễu
Tương kiến dã y y

Sầm Tham
* Ghi chú: Quận Bình Dương, có sông Phần chảy qua, nay là huyện Phần, tỉnh Thiễm Tây.

Dịch nghĩa

Thơ về cây liễu bên cầu sông Phần ở quận Bình Dương
(ta đã từng ở nơi này)
(nên năm nay ta trở lại)
(khá thương cho cây liễu trên bờ sông Phần)
(gặp lại ta vẫn thấy như hồi nào)

Dịch Thơ:
Xưa đất nầy ta đã từng ở
Nay có dịp lại trở về thăm
Thương sao gốc liễu sông Phần
Gặp nhau ta liễu tình thân ngày nào


Mailoc

***
Các Bài dịch khác:
Cây liễu bên cầu sông Phần


Nhớ xưa ta ở chốn này
Năm nay trở lại lòng đầy vấn vương
Thương sao cây liễu sông Phần
Cùng ta gặp lại tình thân vẫn nồng.


Phương Hà phỏng dịch
***
Nhớ Nhà

Quê nhà lâu trở lại
Mai nở đã bao mùa ̣
Mây trắng trời phiêu lãng
Trăng nào rụng lối xưa


Phạm Khắc Trí
***
Đề Bình Dương Quận Phần Kiều Biên Liễu Thụ 

(Câu 2 chữ thứ nhì là lai chớ không phải niên)

Lúc trước nơi này từng trú ngụ
Nay về thăm chốn cũ năm nao
Sông Phần cội liễu rì rào
Cảnh đây vẫn thế khác nào thuở xưa.

Quên Đi
***
Liễu Cầu Sông Phần

Buổi xưa trú ngụ ở nơi nầy
Trở lại thăm chơi chốn cũ đây
Liễu rũ sông Phần còn đứng đó
Cành dương vương vấn chẳng hề thay


Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét