Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Tranh Thơ


Xướng: Tranh Thơ

Trân tặng:Hiền Huynh Bảo Trâm!

Trăng nước vào thơ hồn khởi tứ
Gió mây nhập họa bút sinh hoa
Lung linh tâm ảnh bừng hương sắc,
Trong trẻo từ ngôn rộn xướng ca!
Đồng điệu thâm giao duyên gắn kết,
Tương liên tri ngộ ý chan hòa!
Nương nhờ cánh nhạn...tình trao gởi
Nghĩa ở trong nhau mãi đậm đà! 

Hạ 2017

Nguyễn Huy Khôi
***

Họa: Tranh Thơ

Nắng tỏa vàng mơ thơ gợi tứ
Hòa tranh tạo kiểu sáng ngàn hoa
Tràn nghiên giấc mộng êm câu xướng
Khỏa bút lời văn ấm tiếng ca
Họa cảnh chim bay theo ý hợp
Pha mầu bướm lượn với tình hòa
Vẽ vời chút vụng như mây thoảng
Đồng cảm nhìn qua cũng điệu đà

Bảo Trâm

Đăng nhận xét