Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Chỉ Dành Tặng Em Thôi


Em đi rồi chẳng còn vết chân lưu
Biển và sóng nối dài giăng kín mãi
Một mình Anh, chỉ một mình trên bãi
Ngắm sao trời nhấp nháy phía hoàng hôn!

Chẳng thể nào nghĩ được xa hơn
Nơi trần thế Em chỉ là ảo ảnh...
Thôi cứ sống kiếp người chóng vánh
Chờ kiếp sau biết gặp lại Em không?

Trái tim Anh đỏ thắm tựa bông hồng
Dẫu ngàn năm Anh vẫn chờ, vẫn đợi
Dẫu xa cách đến muôn trùng vời vợi
Bông hồng này chỉ dành tặng Em thôi.

Huy Phương

Đăng nhận xét