Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Lục Bát Tình BốnSáng nay em mặc áo dài
Bên kia màu pháo, bên này màu hoa
Màu trời lẫn với màu da
Chia nhau một chút kiêu sa đầu ngày.
Sáng nay anh bỗng say say
Thì ra... Xuân đã về ngay tim mình.

Phạm Hồng Ân
Đăng nhận xét