Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Chu Trung 舟中 - Huyền Quang Thiền Sư

Đất trời hoà một, trời là đất, đất là trời, không còn ranh giới giữa cõi Phật và nhân gian, chỉ có Chân Như trong sáng thôi.舟中                    Chu Trung

一葉扁舟湖海客 Nhất diệp biển chu hồ hải khách
撐出葦行風慼慼 Sanh xuất vy hành phong thích thích
微茫四顧晚潮生 Vi mang tứ cố vãn triều sinh
江水連天一鷗白 Giang thuỷ liên thiên nhất âu bạch

玄光禪師             Huyền Quang Thiền Sư

Dịch Nghĩa: Trong Thuyền
Kẻ đang phiêu bạt biển hồ, ngồi trên con xuồng mong manh như chiếc lá
Chống xuồng qua đám lau, nghe tiếng gió buồn buồn rên rỉ
Bốn phía mịt mù, trong khi con nước buổi chiều đang lên
Giữa vùng trời và sông nước như liền nhau, xuất hiện một cánh chim hải âu trắng.

Diễn ý:
Từ bài Thơ Thiền này, Quên Đi nảy sinh liên tưởng:
Đây có phải là chiếc Thuyền không đáy của Tiếp Dẫn Tăng, và người khách là thầy trò Đường Tăng? Rời bến Lăng Vân, bỏ lại phía sau chốn mê, Tiếp Dẫn Tăng đưa thầy trò Đường Tăng sang đất Phật.

Dịch Thơ:

Kẻ phiêu bạt ngồi trên xuồng nhỏ
Vượt ngàn lau trong gió thì thào
Chiều mờ con nước dâng cao
Giữa trời đất quyện hiện màu trắng âu.


Quên Đi
***
Các Bài Dịch Khác:
Trong Thuyền

Phiêu bạt một chiếc thuyền con
Hàng lau xào xạc dập dồn gió than
Chiều lờ mờ nước dâng tràn
Hải âu trắng xóa mênh mang đất trời

Kim Oanh
***
Trong Thuyền


1/
Mong manh thuyền nhỏ trên hồ rộng
Qua đám lau già, nghe gió than
Mờ mịt bốn bên, trời nước quyện
Cánh chim ẩn hiện giữa mây ngàn.


2/
Biển hồ rộng, mong manh thuyền nhỏ
Vượt lau ngàn, nghe gió thở than
Bốn bên triều ngập mênh mang
Giữa vùng trời nước, nhịp nhàng cánh âu.


3/
Mong manh thuyền nhỏ giữa hồ
Thở than, tiếng gió trong bờ lau cao
Bốn bên trời nước một màu
Cánh chim âu trắng từ đâu lượn về.

4/
Thuyền nhỏ trên hồ rộng
Trong lau, tiếng gió than
Mênh mang trời nước quyện
Trắng hiện cánh chim ngàn


Phương Hà
***
Một Lá Xuồng Con


1/

Biển hồ phiêu bạt lá xuồng con
Lau lách chèo qua gió nỉ non
Mù mịt triều dâng chiều vắng lặng
Một màu trời nước trắng âu bon

2/ 
Biển hồ một lá xuồng phiêu bạt
Lau lách đìu hiu dạt gió buồn
Mịt mù tứ phía chiều buông
Hải âu trời nước, trắng luôn cánh bằng


3/
Xuồng bơi phiêu bạt cỏn con
Băng qua lau lách gió lòn đìu hiu
Mịt mù con nước buổi chiều
Trời sông một sắc âu xiu cánh bằng 


Mai Xuân Thanh
Ngày 13/07/2017
***
Trong Thuyền

Khách hải hồ trên thuyền bé nhỏ
Vượt ngàn lau lướt gió rì rào
Bốn bề mù mịt tràn dâng nước
Trời đất liền nhau hiện cánh âu


Kim Phượng

***
Trong Thuyền

Như chiếc lá rong chơi thuyền khách,
Gió xạc xào lau lách vượt qua.
Triều lên mù mịt chiều tà,
Giữa trời mây nước xa xa cánh cò.

Mailoc 
***
Trên Thuyền

Chiếc thuyền con chở theo người hồ hải,
Gió se se rời khỏi khóm lau xanh.
Con nước tối chung quanh chừng bát ngát,
Một cánh cò giữa trời nước thanh thanh!


Đỗ Chiêu Đức

Đăng nhận xét