Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Mến Tặng Kim Phượng

Thầy kính mến! Em kính tặng Thầy và Học trò của Thầy.
Kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ ( Em Kim Oanh)


Thơ: Thạch Trong(HĐN)
Thơ Tranh; Kim Oanh

Đăng nhận xét