Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Đêm Buồn


(Tung hoành trục khoán)

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi

Trăng của xưa ngàn ánh vẫn chơi
Nằm ru hạ thế toả mơ đời
Sóng trùng mở hội gom hoài bão
Soải cánh phi bằng vượt biển khơi
Trên đỉnh tầng cao mù mãi bám
Cành khô nhánh cỗi nụ không rời
Liễu buông dáng rũ che tình gợi
Đợi gió đông về để l lơi!

Mai Thắng


Đăng nhận xét