Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Thời Mộng Du - Nhạc Phạm Anh Dũng - Ca Sĩ Ngọc Quy


 Nhạc: Phạm Anh Dũng 
Hòa Âm:Quang Ðạt
Ca Sĩ Ngọc Quy 
Đăng nhận xét