Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Thơ Tranh; Gửi Cô Em Gái Phương Xa


Thơ: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Quang