Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Cao Niên Nhìn LạiTrên dưới bảy mươi, tuổi chất chồng
Còn bao năm nữa biết hay không ?
Bạn bè trang lứa "đi" đâu mất
Bằng hữu đồng môn "biến" hết trông
Tính đốt lóng tay ai bách tuế ?
Đếm hoài mấy mống kẻ ngàn thông
Thời gian thấm thoát bao lần gặp
Hà tất hơn thua kẻo mếch lòng

Hà tất hơn thua kẻo mếch lòng
Miễn sao sống khỏe cứ thong dong
Vui tươi gặp gở mừng tay bắt
Niềm nỡ ân cần bạn ước mong
Dĩ vãng vàng son là quá khứ
Tương lai xán lạn vẫn chờ trông
Tre tàn măng mọc xanh tươi mãi
Lão giả an chi, nhắm mắt...xong !

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 07 năm 2017
Đăng nhận xét