Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Tang ThươngSao biến đổi hoài cảnh thế gian?
Sinh sinh, hóa hóa cuộc tuần hoàn.
Thiên Thu trăng tủi đời tròn khuyết
Vạn cổ mây sầu kiếp họp tan.
Hỏi tóc pha sương buồn mấy thuở
Rằng mi đẵm lệ khóc bao lần?
Phù sinh, một thoáng chiêm bao ấy
Chưa kịp vào mơ, mộng đã tàn.

Một chiêu Đông 2012
Quang TuấnĐăng nhận xét