Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Chờ Em, Em Sẽ Đến - Thơ Như Nguyệt - Nhạc Văn Sơn Trường


Thơ: Quách Như Nguyệt 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Trình Bày: Hiếu Trung

Đăng nhận xét