Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Nỗi Buồn Gác Vợt(Thân tặng nhóm bạn Quần vợt
Mason District Park, Annadale, Virginia.)

“Anh Hai” buồn quá mấy Em ơi!
Tuổi Anh đã quá chín mươi rồi
Hơn Tám mươi năm chơi quần vợt
Chắc là “Gác Vợt” bỏ cuộc chơi

Chân đau, gối mỏi, không chạy, nhảy
Đánh thua em út, chán mớ đời
Hồi tưởng lại thời mình oanh liệt
Hương, Yến, Dung , Anh chửa biết chơi

Nay nó nhạo mình ”gà xối mở”
Nó đánh cho mình chạy bở hơi

Tre tàn măng mọc, đời là thế
Gác vợt về hưu cũng phải rồi
Không đánh, ra sân làm khán giả
Mình coi đễ tưởng chính mình chơi

Nghĩ đến ngày nào già yếu quá
Ôn kỷ niệm xưa, tắt nụ cười
Nhớ bạn, nhớ sân, nhìn vợt cũ
“Anh Hai” buồn quá mấy Em ơi !!!.

Arlington, Virginia
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn           


Đăng nhận xét