Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Hương Dầu Dừa – Thơ Phong Tâm - Nhạc Bắc Sơn


Thơ: Phong Tâm
Nhạc: Bắc Sơn
Hòa âm: Tuyền Linh
Tiếng hát: Bạch Lan
Thực hiện:Yên Dạ Thảo


Đăng nhận xét