Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Norway


Chiều lên trên biển Norway
Cho anh thầm nhớ ngày về quê hương
Giờ xa biết mấy dậm trường
Con tàu đinh mệnh chia đường hai nơi
Trên cao từng cánh chim trời
Tàu đi chầm chậm nghe lời thở than
Tìm nhau bóng ngả xế tàn
Hương xưa còn đọng trên ngàn lau xanh

Biện Công Danh
Oslo
25/6/2017
Đăng nhận xét