Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Mộng


Nhặt chút trăng vàng thả bể chơi,
Rung rinh mặt nước mĩm môi cười.
Mơ hồ Hàn Mặc ngâm trong gió,
Thấp thoáng Tây Thi hát giữa trời.
Nghe tiếng đàn xa sao nhớ bạn
Đọc tờ thư cũ lại thương người.
Lòng bâng khuâng mãi khuôn đời mộng,
Như tiếc thương ai phải nghẹn lời! 

Hoành Trần
3/2014
Đăng nhận xét