Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Vì Sao? - Nhìn Ảnh( Thương tặng cho những người đã để lại ấn tượng đẹp trong tôi. )

Bỗng dưng quay quắt bặt tin nhàn,
Bỏ lại bài thơ viết dở dang.
Vướng mắc điều chi sao chẳng nói?
Xảy ra chuyện lạ cũng không than!
Ngày qua ngày lại rừng im ắng,
Chim đậu chim bay lá ngỡ ngàng.
Có thể tai ương mà xóa dấu,
Hay là đã vĩnh biệt trần gian?

Cao Linh Tử

9/3/2017
***
Nhìn Ảnh

Nhìn ảnh xem ra bạn chẳng nhàn,
Phơi đồng đạp nước suốt ngày dang.
Đôi khi gặt lúa làm quên thở,
Lắm lúc ruộng cày việc khỏi than.
Mấy bận buồn tình phi xuống phố,
Bao lần bực phận zọt lên ngàn.
Muốn bỏ đi hoang nhưng đã lão,
Đành ngồi ngâm vịnh giết thời gian.

Hoành Trần
10/3/17

Đăng nhận xét